Friedmann, I. (2016). Trzy listy Tadeusza Lubowieckiego (Izydora Friedmana) do Jerzego Ficowskiego z 1948 roku. Schulz/Forum, (7), 206–214. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/schulz/article/view/2397