Wilczyński, M. (2016). Ciągłość szyn, ciągłość rynków i ogrodów. Wspólne przestrzenie Romana Jaworskiego, Stefana Grabińskiego i Brunona Schulza. Schulz/Forum, (8), 31-42. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/schulz/article/view/2417