Rosiek, S. (2020). Autor nie w pełni zdefiniowany?. Schulz/Forum, (15), 3–4. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/schulz/article/view/4891