Chwin, S., Bolecki, W., Jarzębski, J., Fieguth, R., & Lukas, K. (2020). Poprosiliśmy pięcioro schulzologów… Ankieta redakcji. Schulz/Forum, (15), 162–173. https://doi.org/10.26881/sf.2020.15.08