Rosiek, S. (2020). Bio/biblio-graficznie. Schulz/Forum, (15), 174–186. https://doi.org/10.26881/sf.2020.15.09