Skrzypczyk, A. (2021). Próba biografii akustycznej Brunona Schulza. Doświadczenia audialne. Schulz/Forum, (16), 28–44. https://doi.org/10.26881/sf.2020.16.02