Skiba, T. (2021). Postscriptum do biografii równoległych Schulza i Gombrowicza. Schulz/Forum, (16), 98. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/schulz/article/view/5705