Szalsza, P. (2021). Wiedeńskie i lwowskie ślady Debory Vogel. Schulz/Forum, (16), 194–214. https://doi.org/10.26881/sf.2020.16.09