Rosiek, S. (2021). Dotknięcie Paryża . Schulz/Forum, (17–18), 3–4. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/schulz/article/view/8122