ORZESZEK, J. „Niepokój, groza wieczności”. Taine czytany przez Schulza (próba lektury równoległej). Schulz/Forum, n. 6, p. 43-56, 7 wrz. 2015.