ORZESZEK, J. Schulz nasz bliźni. Schulz/Forum, n. 12, p. 3–4, 3 grudz. 2018.