Szalsza, Piotr. 2021. „Wiedeńskie I Lwowskie ślady Debory Vogel”. Schulz/Forum, nr 16 (maj):194-214. https://doi.org/10.26881/sf.2020.16.09.