Rosiek, Stanisław. 2021. „Schulz W Paryżu”. Schulz/Forum, nr 17–18 (marzec):200–272. https://doi.org/10.26881/sf.2021.17-18.10.