Wilczyński, M. (2016) „Ciągłość szyn, ciągłość rynków i ogrodów. Wspólne przestrzenie Romana Jaworskiego, Stefana Grabińskiego i Brunona Schulz”a, Schulz/Forum, (8), s. 31-42. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/schulz/article/view/2417 (Udostępniono: 24maj2019).