Rosiek, S. (2017) „«niechże»”, Schulz/Forum, (9), s. 3–4. doi: 10.26881/sf.2017.09.01.