Orzeszek, J. (2018) „Schulz nasz bliźni”, Schulz/Forum, (12), s. 3–4. doi: 10.26881/sf.2018.12.01.