Sitkiewicz, P. (2020) „Bruno, syn Franciszka”, Schulz/Forum, (15), s. 5–25. doi: 10.26881/sf.2020.15.01.