Chwin, S. (2020) „Poprosiliśmy pięcioro schulzologów… Ankieta redakcji”, Schulz/Forum, (15), s. 162–173. doi: 10.26881/sf.2020.15.08.