Rosiek, S. (2020) „Bio/biblio-graficznie”, Schulz/Forum, (15), s. 174–186. doi: 10.26881/sf.2020.15.09.