Skrzypczyk, A. (2021) „Próba biografii akustycznej Brunona Schulza. Doświadczenia audialne”, Schulz/Forum, (16), s. 28–44. doi: 10.26881/sf.2020.16.02.