Skiba, T. (2021) „Witold Gombrowicz i Bruno Schulz. Biografie równoległe”, Schulz/Forum, (16), s. 45–97. doi: 10.26881/sf.2020.16.03.