Dion, R. i Regard, F. (2021) „Śmierć autora i jego żywoty”, Schulz/Forum, (16), s. 99–110. doi: 10.26881/sf.2020.16.04.