Klein, C. (2021) „Biografia jako figura myśli – założenia badań i narracji biograficznych”, Schulz/Forum, (16), s. 111–120. doi: 10.26881/sf.2020.16.05.