Szalsza, P. (2021) „Wiedeńskie i lwowskie ślady Debory Vogel”, Schulz/Forum, (16), s. 194–214. doi: 10.26881/sf.2020.16.09.