Rosiek, S. (2021) „Schulz w Paryżu ”, Schulz/Forum, (17–18), s. 200–272. doi: 10.26881/sf.2021.17-18.10.