[1]
R. Fieguth, „Tęskniąc za spójnością. Notatki o intertekstualności, kompozycji i koncepcji języka u Brunona Schulza”, S/f, nr 5, s. 31-54, mar. 2015.