[1]
S. Rosiek, „Dzieło, którego nie ma? Praktyczne (i ontologiczne) powody niedostępności «Xięgi Bałwochwalczej»”, S/f, nr 5, s. 113–122, mar. 2015.