[1]
J. Orzeszek, „«Niepokój, groza wieczności». Taine czytany przez Schulza (próba lektury równoległej)”, S/f, nr 6, s. 43-56, wrz. 2015.