[1]
P. Sitkiewicz, „Ocalony przez mit. Schulz i Lilien”, S/f, nr 6, s. 97–104, wrz. 2015.