[1]
I. Friedmann, „Trzy listy Tadeusza Lubowieckiego (Izydora Friedmana) do Jerzego Ficowskiego z 1948 roku”, S/f, nr 7, s. 206–214, mar. 2016.