[1]
S. Chwin, W. Bolecki, J. Jarzębski, R. Fieguth, i K. Lukas, „Poprosiliśmy pięcioro schulzologów… Ankieta redakcji”, S/f, nr 15, s. 162–173, maj 2020.