[1]
S. Rosiek, „Bio/biblio-graficznie”, S/f, nr 15, s. 174–186, wrz. 2020.