[1]
Z. Maszewski, „Ojciec i Schulz. O rysunku z okładki «Katalogu Bibljoteki Stanisława Weingartena»”, S/f, nr 16, s. 157–174, maj 2021.