[1]
P. Szalsza, „Wiedeńskie i lwowskie ślady Debory Vogel”, S/f, nr 16, s. 194–214, maj 2021.