Markowski, Michał Paweł. „Schulz – Pisarz Jako Filozof”. Schulz/Forum, nr 2, marzec 2013, s. 7-14, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/schulz/article/view/2143.