Fieguth, R. „Tęskniąc Za spójnością. Notatki O intertekstualności, Kompozycji I Koncepcji języka U Brunona Schulza”. Schulz/Forum, nr 5, marzec 2015, s. 31-54, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/schulz/article/view/2187.