Rosiek, Stanisław. „Dzieło, którego Nie Ma? Praktyczne (i Ontologiczne) Powody niedostępności «Xięgi Bałwochwalczej»”. Schulz/Forum, nr 5, marzec 2015, s. 113-22, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/schulz/article/view/2192.