Orzeszek, J. „«Niepokój, Groza wieczności». Taine Czytany Przez Schulza (próba Lektury równoległej)”. Schulz/Forum, nr 6, wrzesień 2015, s. 43-56, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/schulz/article/view/2202.