Friedmann, Izydor. „Trzy Listy Tadeusza Lubowieckiego (Izydora Friedmana) Do Jerzego Ficowskiego Z 1948 Roku”. Schulz/Forum, nr 7, marzec 2016, s. 206-14, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/schulz/article/view/2397.