Sitkiewicz, P. „Bruno, Syn Franciszka”. Schulz/Forum, nr 15, wrzesień 2020, s. 5-25, doi:10.26881/sf.2020.15.01.