Chwin, Stefan, i in. „Poprosiliśmy pięcioro schulzologów… Ankieta Redakcji”. Schulz/Forum, nr 15, maj 2020, s. 162-73, doi:10.26881/sf.2020.15.08.