Rosiek, S. „Bio/Biblio-Graficznie”. Schulz/Forum, nr 15, wrzesień 2020, s. 174-86, doi:10.26881/sf.2020.15.09.