Milczarek, Z. „Biograficzna Insynuacja”. Schulz/Forum, nr 16, maj 2021, s. 23-27, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/schulz/article/view/5701.