Dion, R., i F. Regard. „Śmierć Autora I Jego żywoty”. Schulz/Forum, nr 16, maj 2021, s. 99-110, doi:10.26881/sf.2020.16.04.