Maszewski, Z. „Ojciec I Schulz. O Rysunku Z okładki «Katalogu Bibljoteki Stanisława Weingartena»”. Schulz/Forum, nr 16, maj 2021, s. 157-74, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/schulz/article/view/5713.