Szalsza, P. „Wiedeńskie I Lwowskie ślady Debory Vogel”. Schulz/Forum, nr 16, maj 2021, s. 194-1, doi:10.26881/sf.2020.16.09.