[1]
Zabłocka-Abi Yaghi, A. 2018. Specyfika ekonomicznej oceny regionalnej pomocy państwa w Unii Europejskiej. Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego. 15 (grudz. 2018). DOI:https://doi.org/10.26881/sim.2018.15.06.