[1]
Kurszewska, S. i Stępniak, A. 2018. Międzynarodowe migracje węgierskich i poskich pracowników w kontekście integracji europejskiej. Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego. 15 (grudz. 2018). DOI:https://doi.org/10.26881/sim.2018.15.09.