[1]
Gielo-Politewicz, M. i Wałęsa, J. 2018. Jaka Polska? W jakiej Europie?. Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego. 15 (grudz. 2018).