(1)
Klimek, H.; Dąbrowski, J. Polskie Porty Morskie Na Rynkach usług Portowych. ETiL 2018.